Våra tjänster

Snöröjning

Sandning

Dikning

Buskröjning

dränering

grävarbeten

VÄGHyvling

uthyrning av personal

uthyrning av minigrävare

Väg & Markteknik I Hallen AB

Postadress: 

Fjällhalsen 207

845 91 Hallen

Besöksadress:

Hallenvägen 30

845 91 Hallen

Email: vagomarkteknik@gmail.com

Zeb: 070-372 56 05

Jan: 070-372 56 04

Professionella hemsidor av: